Source code for pyqtgraph.parametertree.parameterTypes.text

from ...Qt import QtCore, QtWidgets
from ..Parameter import Parameter
from .basetypes import WidgetParameterItem


[docs] class TextParameterItem(WidgetParameterItem): """ParameterItem displaying a QTextEdit widget.""" def makeWidget(self): self.hideWidget = False self.asSubItem = True self.textBox = w = QtWidgets.QTextEdit() w.sizeHint = lambda: QtCore.QSize(300, 100) w.value = w.toPlainText w.setValue = w.setPlainText w.sigChanged = w.textChanged return w
[docs] class TextParameter(Parameter): """Editable string, displayed as large text box in the tree.""" itemClass = TextParameterItem